Sečti správně počty stejných dopravních prostředků v každém čtverci. Najdi správnou číslici na spodním řádku a správný počet zakroužkuj nebo vybarvi.

Dokumenty ke stažení:
Příloha 1