DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Aktuality


01.04.2020

ZÁPIS DO MŚ 2020/2021

Vážení rodiče,
upozorňujeme, že dnes (1.4.2020) byl spuštěn elektronický předzápis pro školní rok 2020/2021. Zde si můžete vyplnit žádost, případně si rezervovat termín odevzdávání přihlášek. Vzhledem k nouzovému stavu vás budeme včas informovat o dalších postupech prostřednictvím našich webových stránek


01.04.2020

Milí rodiče,
pro pracovní listy v tištěné podobě si můžete přijít také ve čtvrtek 2.4. mezi 10:00 a 12:00


31.03.2020

Platby

Prosíme rodiče,
aby zastavili platby za školné (popř. stravné) na měsíc duben. V současné době není známo, kdy bude MŠ opět otevřena
Děkujeme


30.03.2020

Rodiče,
pro pracovní listy se můžete v mateřské škole zastavit též v úterý 31.3.2020 mezi 10:00 a 12:00 hodinou


25.03.2020

Pracovní listy

Rodiče,
pokud vám pracovní listy nejdou vytisknout nebo nemáte při ruce tiskárnu, můžete se pro ně zastavit ve školce v pátek 27.3.2020 mezi 10:00 a 12:00 hod. Domácí vzdělávání není povinné, slouží k tomu, aby vám dny lépe a smysluplně ubíhaly a děti se něco naučily


25.03.2020

Žádost o ošetřovné

Milí rodiče,
pokud budete potřebovat potvrzení o uzavření MŠ Dvouletky, naleznete ho v souboru DOKUMENTY - "Žádost o ošetřovné" opatřené razítkem a podpisem ředitelky školy. Pro jeho platnost je potřeba vyplnit jméno, rodné číslo dítěte a datum 


25.03.2020

Domácí vzdělávání

Milí rodiče,
na našich webových stránkách je zprovozněn soubor s názvem DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ, který najdete na obrázku duhy. Zde budete mít různé návody, nápady a pracovní listy, které můžete s dětmi během uzavření MŠ vypracovávat. Příjemnou zábavu a hlavně hodně zdraví


23.03.2020

Úplata za vzdělávání

Milí rodiče,
vzhledem k tomu, že MŠ v Praze 10 byly od 17.3.2020 uzavřené, budete hradit pouze poměrnou část úplaty za vzdělání (školné) - tedy polovinu. Druhá část zaplacené úplaty bude brána jako přeplatek. Pokud v dubnu zůstane MŠ uzavřená, úplatu hradit nebudete; pokud se škola otevře, bude se hradit opět poměrná část. V tuto dobu nevíme, kdy se MŠ otevře, ale budeme Vás prostřednictvím webových stránek informovat. Přejeme hodně zdraví


17.03.2020

NÁROK NA OŠETŘOVNÉ

Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení.

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?

Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.

Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let.

Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije
ve společné domácnosti.

Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?

Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní.

Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

Co dále po dočerpání ošetřovného?

Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.

Jaká je výše ošetřovného?

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV.

Jak se uplatní nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.

Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.

Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

 

 

Vznikne nárok rovněž osobě samostatně výdělečně činné?

U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění.

Jak se postupuje v případě, že je z důvodu karantény třeba doma pečovat o více dětí?

V tomto případě lze čerpat ošetřovné pouze prvních 9 dnů (nezáleží přitom, na které z dětí bude žádost o ošetřovné vystavena). Po devíti dnech stále trvá překážka v práci, ale ošetřovné již nenáleží.

 

Tuto informaci si můžete stáhnout ve formátu pdf (PDF 208,15 kB).


16.03.2020

Žádost o ošetřovné

Vážení rodiče,
pokud potřebujete potvrzení mateřské školy k vystavení ošetřovného, můžete se pro něj zastavit v úterý 17.3.2020 v dopoledních hodinách (8:00-13:00 hod)


16.03.2020

UZAVŘENÍ MŠ

MČ Praha 10 uzavírá školky!

Od úterý 17. března až do odvolání budou zavřeny mateřské školy na Desítce. Na mimořádném zasedání o tom rozhodla Rada MČ Praha 10, a to na základě aktuálního vývoje po víkendu, který přinesl další krizová opatření ze strany Vlády ČR. Školky zůstávaly doposud na doporučení ze strany Magistrátu hl m. Prahy otevřené, aby městská část dále poskytovala tuto veřejnou službu. Zájem rodičů o školky však rychle klesá, stejně jako kapacity pedagogického personálu.

 

Pro děti od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a ozbrojených sil radnice s Magistrátem hl. m. Prahy aktuálně řeší možnost provizorního otevření některých školských zařízení.


15.03.2020

PROVOZ V MŠ

 
Vážení rodiče,
provoz všech zřizovaných školek na území MČ Praha 10 zůstává zachován i když s ohledem na personální situaci v mnohých školkách v omezeném režimu.
Považujeme v současné chvíli za prioritní poskytovat tuto veřejnou službu zejména těm, kteří své děti nedokáží během dne jinak zabezpečit. Zejména se jedná o zaměstnance veřejné správy, lékaře, či o ty, kteří nejsou doma s dětmi, nemají pracovní neschopnost či karanténu nebo neošetřují člena rodiny.
Žádáme tímto všechny rodiče, aby školky využili skutečně jen v nezbytně nutných případech. Máte-li možnost, nechte své děti raději doma.
Zaměstnanci školek jsou připraveni zajistit všechna opatření k ochraně zdraví. Vyhovte jim prosím, když budou požadovat měření teploty nebo když se Vás budou tázat na zdravotní stav Vašeho dítěte.
V případě, že má vaše dítě běžnou rýmu nebo kašel, prosím, nevoďte jej do školky. 
Buďte odpovědní a chraňte sebe i druhé tím, že budete dodržovat všechna další nařízená opatření. 
Toto opatření aktuálně reflektuje rozhodnutí Vlády ČR, která uzavření školek nenařizuje.
Děkujeme všem za pochopení!
Vaše MČ Praha 10
 
 


15.03.2020

KROUŽKY

S účinností od 16.3.2020 se ruší všechny zájmové kroužky


15.03.2020

PROVOZ MŠ

Prosba o součinnost
Vážení rodiče,
vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a vydanému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR Vás od pondělí 16. 3. 2020 prosíme o zvýšenou spolupráci.
Pro zachování alespoň omezeného provozu mateřské školy pro děti, jejichž rodiče to nezbytně potřebují – nejsou na mateřské či rodičovské dovolené, nejsou doma s dítětem ze základní školy, nemají pracovní neschopnost či karanténu nebo neošetřují člena rodiny, Vás prosíme o zvážení docházky Vašeho dítěte do mateřské školy.
S ohledem na naši personální situaci, zajištění provozu a organizace školy bude mateřská škola i nadále otevřena pouze pro nezbytně nutnou docházku dětí, jejichž zákonný zástupce nespadá do výše zmíněných kategorií.
Děkujeme všem za vstřícnost a pochopení, věříme, že díky všem opatřením se podaří situaci dobře zvládnout.
O obnovení běžného provozu budete včas informováni!
                                                     Děkujeme za pochopení.
        Vedení MŠ
V Praze dne 15. 3. 2020


13.03.2020

MIMOŘÁDNÁ SITUACE - KORONAVIRUS

Milí rodiče,
v návaznosti na Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu ze dne 12. 3. 2020 vás žádám o zvážení, zda je nezbytné, aby vaše dítko v době mimořádných opatření docházelo do mateřské školy.
Vzhledem k tomu, že téměř polovina dětí je do odvolání omluvena, bude režim školy tomu přizpůsoben.
Škola prozatím nepřistupuje k omezení otevírací doby.
Děkuji
Mgr. Jana Bezděková
ředitelka školy


10.03.2020

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří (16. 3. 2020) se v souvislosti s prevencí šířní koronaviru ruší


10.03.2020

KORONAVIR

Mateřská škola Dvouletky s okamžitou platností ruší všechny akce pořádané školou (Den otevřených dveří, divadla apod.). Též ruší účast na všech hromadných akcích, a to až do odvolání. Ve středu se nekoná kurz bruslení na ICERINKU


26.02.2020

DŮLEŽITÉ!!!!!!

Žádáme všechny zákonné zástupce dětí vracejících se ze zahraničí, aby přistupovali zodpovědně k příznakům nemocí a včas vyhledali lékařskou pomoc či zajistili případnou preventivní karanténu


11.02.2020

JARNÍ PRÁZDNINY 24.2. - 28.2. 2020

Milí rodiče,
pokud Vaše dítko bude o jarních prázdninách (24.2.-28.2.2020) chodit do školky, nahlašte ho, prosím, u svých pí učitelek do 19.2.2020. Provoz bude omezen


10.02.2020

Zápis pro školní rok 2020/2021

Zápis dětí 
pro školní rok 2020/2021 se koná 5. května 2020. Dopoledne 9:00 - 11:00 hod a odpoledne 13:00 - 18:00. K rezervaci a vytištění dokumentů můžete využít též elektronického předzápisu na webu www.elektronickypredzapis.cz, který bude aktivní od 6.4. 2020


Fotogalerie 2019/20   Rozlučka - Koťata   Besídka - Včelky   Besídka - Štěňata   Besídka - Medvíďata  
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace