Projekty

Od 1.9.2018 do 31.8.2020 je Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 8/601, příspěvková organizace realizátorem projektu “Společně si rozumíme MŠD” s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001297, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Celková výše podpory činí 341 156 Kč.