Konkursní řízení MŠ Štěchovická

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace
Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 1981/4, příspěvková
organizace,
se sídlem Praha 10, Štěchovická 1981/4,

Podrobnější informace naleznete zde