Naučte se s rodiči básničku s pohybem.

Na výlet my jdeme spolu,     (stojíme a přešlapujeme na místě)
do kopce a z kopce dolů.     (2x do dřepu a stoj)
Utíkáme z kopce klusem,       (rozběhneme se po místnosti)
jak když jedem autobusem. (v běhu rukama předvádíme “točení volantem”)
Utíkáme, utíkáme,               (stále běžíme)
na nikoho nečekáme.          (běháme a kroutíme hlavou ” ne, ne”)
Z výletu už nemůžeme,       (běh se zpomaluje až úplně zastavíme)
nožičkám my pomůžeme.    (předkloníme se a chytíme nohy za kotníky)
Jeden krok a druhý krok,     (takto chodíme po místnosti)
takhle půjdem domů rok.