Zjisti, kdo pojede jakým dopravním prostředkem. U každého z nich vybarvi kolečko stejnou barvou, jako má jeho cestující. Do rámečku dole nakresli svůj oblíbený dopravní prostředek.

Dokumenty ke stažení:
Příloha 1