Panáček

Stojí, stojí panáček, vzorně jako vojáček.

Chvíli je zelený, potom zase červený.

Na červenou stůj! Jde o život tvůj!

Na zelenou můžeš jít, za ruce se vzít.

Co je to?

Až přijdete na správnou odpověď, zkuste se ještě zamyslet nad dalšími otázkami.

Co nám říká semafor?

Jaká barva svítí, když můžeme přejít?

Co se stane, když skočí červená?

Co kromě očí využíváme? (uši) – a co vše můžeme slyšet?

Co mají zebra a přechod pro chodce společného?

V čem se liší semafor pro chodce a semafor pro automobily?

Co znamenají jednotlivé barvy na semaforu pro automobily?