Povídej, co vidíš na obrázcích. Vybarvi kolečka v obrázcích: červeně, kde se lidé chovají špatně, zeleně, kde se lidé chovají správně. Obrázky si můžeš vybarvit.

Dokumenty ke stažení:
Příloha 1