Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro školní rok 2023/2024

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Žádosti předkládejte ředitelce školy do 15. 9. 2023